Midroc ökade omsättningen med 23 procent 2014

ANNUAL REVIEW 2014: Midroc Europe redovisar en nettoomsättning på 5,3 miljarder, en rejäl ökning med 23% mot föregående år. Resultatet på 128 miljoner tyngs av två stora projekt som slutförts under året.

Den kraftiga ökningen av omsättningen drivs av en underliggande positiv utveckling för båda av koncernens affärsområden. Inom området Investments har Midrocs verksamheter inom fastighetssektorn gynnats av en stark värdeutveckling och efterfrågan på såväl kommersiella fastigheter som bostäder.

Bolagen inom affärsområdet Services, som erbjuder entreprenadtjänster till infrastruktur-, industri- och byggsektorn, har haft ett år med stabil efterfrågan men lägre aktivitet i marknaden i kombination med allt tuffare konkurrens. Sammanvägt uppnås ett tillfredsställande resultat, där Midroc Electro utmärker sig genom att göra sitt starkaste resultat någonsin.

Trots en stark utveckling för koncernens omsättning, uppnås en lägre vinst jämfört med 2013. Resultatet tyngs i huvudsak av två större projekt inom entreprenadverksamheten som gått med förlust. Båda projekten slutfördes under hösten.

− 2014 är ett år som präglats av ytterligheter, där några av våra bolag gör sitt bästa resultat någonsin medan andra haft ett betydligt tuffare år. Vi möter dock 2015 med stor tillförsikt och ser stark utveckling för båda våra affärsområden. Stora investeringsprogram rullas under de kommande åren ut på flera av våra viktigaste marknader, som energisektorn och processindustrin. Vi fortsätter att arbeta enligt vår strategi för balanserad och hållbar tillväxt med organisk expansion, investeringar i fastigheter samt förvärv, säger Christer Wikström, en av Midrocs koncernchefer.

Läs mer om Midrocs ekonomiska läge

Annual Review 2014 (pdf)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Christer Wikström
Koncernledningen
010-470 70 31, christer.wikstrom@midroc.se

Thomas Mårtensson
Koncernledningen
010-470 70 26, thomas.martensson@midroc.se