Midroc Electro ny medlem i BiodrivMitt

BiodrivMitt är ett nätverk för organisationer och företag i Gävleborg och Dalarna med intresse av att minska klimatpåverkan och påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor genom ökad användning av biodrivmedel.