Kvarteret Bohus nomineras till arkitekturpris

Sveriges Arkitekter delar vartannat år ut ett pris för att belöna bostadsprojekt med hög arkitektonisk kvalitet och utgör ett gott exempel. I år är kvarteret Bohus, som Midroc Construction byggt i samverkan med MKB, nominerat till priset.

Nybyggnationen i kvarteret Bohus bidrar till Malmö stads mål att förtäta stadens bebyggelse. En 15 våningar hög byggnad har uppförts på en innergård och bildar ett nytt blickfång vid Malmös södra och östra infarter. Den är gestaltad som en kvadratisk skulptur med saxade burspråk. Kvarteret Bohus inrymmer mindre lägenheter och en stor ljus tvättstuga på entréplanet som samtidigt utgör en samlingspunkt.

- Projektet har utvecklats i samverkan mellan MKB, Jais arkitekter och Midroc, berättar Lars-Erik Einerman, vd i Midroc Construction. Resultatet har blivit en ny energieffektiv byggnad med formsäker arkitektur, samtidigt som stor hänsyn tagits till intilliggande bebyggelse.

- Kvarteret Bohus är ett tydligt exempel på MKBs ambitioner avseende utveckling av den sociala hållbarheten i Malmö i kombination med hög kvalitet och nyskapande arkitektur, säger Terje Johansson, vd i MKB.

- Byggnadens placering och utformning medför att en tidigare mörk passage med ”baksideskaraktär” uppgraderas med en serie stadsrum som ger en tryggare miljö med mötesplatser och utblickar, berättar Jonas Johansson, Jais arkitekter.

Förutom Kv Bohus är tre andra projekt nominerade till priset: Nya Helsingkrona nation i Lund, Brf O´hoj i Malmö och Kv Tappen i Stockholm. Prisutdelningen äger rum den 19 november på Arkitekturgalan i Stockholm.

Fakta

Kv Bohus har tidigare vunnit bostadsklassen i Årets Stadsbyggnadspris i Malmö. Juryn lyfte särskilt fram att projektet utgör ett bra exempel på förtätning av en stad.
52 tvårumslägenheter och 4 trerummare, stortvättstuga och gemensamma ytor
Hög grad av prefabricering: betongstomme med fönster, burspråk och badrum
Total yta nybyggnad: 3 600 kvm
Total yta ombyggnad: 200 kvm
Byggtid: 2013-2014

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars-Erik Einerman
VD Midroc Construction
+46 10 470 71 67.