Kvarteret Bohus klassvinnare

Midroc har i samverkan med MKB byggt ett 15 våningar högt flerbostadshus vid Dalaplan i Malmö. Projektet belönades under Stadsbyggandets dag i Malmö som vinnare i klassen bostäder.

Kvarteret Bohus bildar ett nytt blickfång vid Malmös södra och östra infarter och utgör en del av Malmö stads mål att förtäta stadens bebyggelse. Den 15 våningar höga byggnaden är gestaltad som en kvadratisk skulptur med ett fasaduttryck som domineras av saxade burspråk. Den inrymmer mindre lägenheter och en stor ljus tvättstuga som samtidigt utgör en samlingspunkt på entréplanet. 

- Det har varit ett bra samarbete parterna emellan, berättar Lars-Erik Einerman, vd i Midroc Construction. MKB i egenskap av byggherre, Jais arkitekter och Midroc som entreprenör har samverkat på ett positivt sätt vilket har bidragit till ny, formsäker arkitektur, en energieffektiv fastighet och ett nytillskott i Malmö med stor hänsyn tagen till intilliggande bebyggelse. 

- Det är väldigt glädjande att staden premierar ett nybyggnadsprojekt i en befintlig kvartersstruktur, säger Terje Johansson, vd i MKB. Kvarteret Bohus är ett tydligt exempel på MKBs ambitioner avseende utveckling av den sociala hållbarheten i Malmö i kombination med hög kvalitet och nyskapande arkitektur. 

- Byggnadens placering och utformning medför att en tidigare mörk passage med ”baksideskaraktär” uppgraderas med en serie stadsrum som ger en tryggare miljö med mötesplatser och utblickar, berättar Jonas Johansson, Jais arkitekter. Vi tycker även att detta ger en ny spännande karaktär åt kvarteret som passar väl in med de övriga projekten i området.

Priset tilldelades projektet under Stadsbyggandets dag i Malmö. Juryn lyfte särskilt fram Kv Bohus 5 som ett bra exempel på förtätning.

Fakta

52 st tvårumslägenheter och fyra st trerummare, stortvättstuga och gemensamma ytor
Byggd med hög grad av prefabricering: betongstomme med fönster, burspråk och badrum.
Total yta nybyggnad: 3 600 kvm
Total yta ombyggnad: 200 kvm
Byggtid: 2013-2014

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars-Erik Einerman
VD, Midroc Construction
+46 10 470 71 67, 
lars-erik.einerman@midroc.se