02 september 2015

Hemmaladdning av elbilar - risker och möjligheter

Elsäkerhetsverket rekommenderar inte att man laddar elbilen hemma i en normal stickkontakt eftersom belastningen på hushållets elsystem blir hög och kan leda till brand.

Hur gör man då?
Vi reder ut begreppen.

Läs mer i Elsäkerhetsverkets informationsbroschyr

Inbjudan till infoträff i Falun 2/9

Var: Midroc Electro, Ingarvsvägen 9
När: 2/9 kl. 09.00-10.00