Cisterndagarna 2015

Den 29-30 januari samlas flera av bolagen inom olja/gassektorn samt övriga lagringsbranschen på Cisterndagarna i Göteborg. På plats finns både Midroc Alucrom och Midroc Project Management.

Sara Davidsson och Ida Hegge från Midroc Project Management håller en föreläsning kring Industriutsläppsdirektivet, IED, och dess påverkan på de närvarande verksamheterna. Industriutsläppsdirektivet hänger samman med BREF och BAT (Best Available Technique)) och innebär för många verksamheter krav på skärpning av utsläppsvärden, men också krav på utredning av mark- och grundvattenförhållanden inom det egna verksamhetsområdet (Statusrapport).

Vill du veta mer om IED, kontakta Ida Hegge, 010-470 71 54.