Midroc tar plats på underhållsmässan

När det nästa vecka är dags för 2014 års upplaga av underhållsmässan i Göteborg tar Midroc plats med en rekordstor monter och intar för första gången mässan med samtliga sina sex svenska industribolag.

Mässan i Göteborg, 11-14 mars, är Skandinaviens största mötesplats för underhåll och drift­säkerhet och för Midroc ett självklart forum och tillfälle att berätta om sin verksam­het. Tack vare sin unika sammansättning av bolag klarar Midroc att till­godose mycket specifika önske­mål, med anpassade lösningar för varje projekt. Midrocs bredd och erfarenhet inom underhåll är svårslagen nationellt sett. Koncernen deltar i år med sina sex svenska industri­bolag i en gemensam 160 kvadratmeter stor monter: Midroc Electro, Midroc Project Manage­ment, Midroc Rodoverken, Midroc Alucrom, Midroc Ställningar och Metalock Engine­ering. Därtill finns Midroc Business School, MBS, på plats.

– När alla våra industribolag nu för första gången medverkar på mässan kan vi på ett tydligt sätt visa vår potential som strategisk underhållspartner för svensk industri. Kunderna får en god överblick av hur de på bästa sätt kan dra nytta av vår samlade kompetens och er­farenhet från alla de branscher som vi verkar inom, säger Christer Wikström, koncern­chef.

I höstas genomfördes ett revisionsstopp på Preemraff Lysekil. Inte mindre än fyra av Midrocs industribolag var involverade i stoppet; Midroc Project Management, Midroc Electro, Midroc Alucrom och Midroc Rodoverken. Tillsammans bistod bolagen med allt ifrån planering till elarbeten, ytbehandling och rörmontage; ett bra exempel på hur Midrocs bolag kompletterar varandra. En film om stoppet visas under mässan i montern.

Göteborgsbaserade Metalock Engineering, som bistår företag med driftsäker produktion, har en lång meritlista som framgångsrik partner och entreprenör inom industrin. Bolaget har mer än 100 års erfarenhet av underhåll, mobil bearbetning, reparationer och mekan­iska installationer. Midroc Ställningar utför montage och hyr ut byggnadsställningar till processindustrin och olika byggprojekt. Bolaget har sin bas i Uddevalla.

Midroc Business School, MBS, Midrocs egen affärsskola, finns också på plats. MBS, vars fokus är projektledning, grupputveckling och ledarskap håller i totalt sex stycken work­shops, utifrån dialogverktyget SDI, under tisdag, onsdag och torsdag. Platsbokning sker i Midrocs monter; kostnadsfritt, men först till kvarn!

I Midrocs monter (C03:02) finns maskiner och ritningar som ger en inblick i de olika verksam­het­erna. Tillfälle ges självklart även till samtal med bolagens representanter. Vid sidan om detta visas film; om ovan nämnda Preemraff-stopp, liksom den helt nyproducerade Good Water, om ett pågående vattenreningsprojekt i Tanzania.

För mer information vänligen kontakta

Marina Vangstad
Kommunikationschef
010-470 70 68
marina.vangstad@midroc.se

Christer Wikström
Koncernchef
010-470 70 31
christer.wikstrom@midroc.se