Midroc satsar på grönt byggande

Midroc Project Management satsar offensivt på en grönare byggproduktion. En ny miljögrupp har bildats, som bland annat har till uppgift att lyfta miljöaspekten i alla projekt.

– Vi har valt att implementera grönt byggande i alla våra projekt, även om det inte finns krav från beställarens sida, säger Ulrika Viderum, miljöbyggsamordnare på MPM.

I miljögruppen arbetar fyra konsulter, varav två på heltid. I nya byggprojekt inom Midroc är målet att alla byggnader ska uppfylla kraven för minst Miljöbyggnad betyg Silver, även om det inte är ett uttalat krav från beställaren.

– Är det inget krav, lyfter vi ändå frågor för att upplysa om både de ekonomiska och miljömässiga fördelarna. Lägger vi oss på nivån för Miljöbyggnad Silver, har man kommit en bra bit på väg för att bygga mer miljövänligt än vad reglerna säger.

För att nå kraven hjälper miljögruppen till att se över det mesta när det gäller energioptimering.
– Vi tittar till exempel på tätheten, materialval och hur husen är placerade i förhållande till utsatthet för vind och sol.

Miljögruppen arbetar både på entreprenadsidan och som konsulter. Intresset för tjänster inom miljöområdet har ökat kraftigt på senare år.
– Det har hänt mycket de senaste åren, och det finns en ökad kunskap och vilja hos beställarna att bygga miljövänligt. Vi fungerar både som entreprenörens och beställarens energi- och miljösamordnare, där vi sköter allt från energibalansberäkningar till hela ansökningsprocessen för olika miljöcertifieringar, såsom Miljöbyggnad, Breeam och Leed. Intresset för grönt byggande är stort.

Midroc Project Management har också lanserat samverkansprojektet MERBO, ett miljövänligt boendekoncept, tillsammans med Finja. Där har byggnaden 40 % lägre energiförbrukning än BBR:s krav

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Viderum
Miljöbyggsamordnare på Midroc Project Management
tfn 010-470 71 22