Byte av bränsle ska minska Vattenfalls svavelutsläpp

Nya EU-direktiv ställer krav på minskade utsläpp för industrin av bland annat svavel. Det i kombination med Vattenfalls ambitioner att minska sina CO2-utsläpp och öka andelen förnybara energikällor i sina kraftverk gör att Vattenfall nu planerar att byta bränsleslag från torv till pellets vid sin hetvattenpanna vid kraftvärmeverket i Uppsala. Uppdraget att ta fram beslutsunderlag gick till Midroc Project Management, och projektledare är Daniel Hrafnkelsson.

Projektet innebär bland annat byte av brännare och byggnation av nytt bränslehanteringssystem och ny rökgasrening.

Övergången från torv till pellets har fler fördelar än minskade svavelutsläpp.
– Det är inte helt lätt att få tag på torv, och både brytning och förbränning av torv har högre miljöpåverkan än användning av träpellets, som ofta är en restprodukt, säger Daniel Hrafnkelsson.

Uppdraget sträcker sig över tre år och beslut beräknas tas under första kvartalet 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Daniel Hrafnkelsson
Projektledare Midroc Project Management
tfn 072-211 80 20

Foto: Vattenfall