Rivning av bensinstationer i Skåne

EkoTec har fått uppdrag från Preem att riva och sanera två bensinstationsanläggningar i Skåne.