18 januari 2013

Midrocs byråval föll på Det

Koncernen Midroc Europe har för första gången genomfört en gemensam byråupphandling, som vanns av byrån Det (tidigare tackolov). Midroc sökte en byrå som kan bidra med både strategi, kreation och produktion i alla sina kanaler. Kreativ höjd, erfarenhet av B2B inom industri/byggsektorn och produktion av kundtidning var tre kriterier i urvalsprocessen.

– Under flera år har vi fokuserat på Midroc-koncernens värdering- och kulturarbete, som förra året följdes upp med ett grundligt varumärkesarbete. Med en gemensam varumärkesplattform har vi nu förutsättningar att öka Midrocs igenkänning, med målet att öka stoltheten internt och bekräfta våra kunders val av leverantör. Vi behöver en bred samarbetspartner som kan hjälpa oss i den ambitionen, säger Marina Vangstad, kommunikationschef på Midroc.

Gunilla Bergh, byråvalskonsult på Engage Marketing var ansvarig för upphandlingsprocessen.
– Det är inte ofta ett renodlat B2B-företag anlitar byråvalskonsult, något jag har funderat mycket på. Men här har vi lyckats med en väldigt tydlig process, från behovsanalys och genomlysning av marknadsfunktionen till avtalsformulering med vald byrå. Så jag vet att Det och Midroc har de absolut bästa förutsättningar för ett långsiktigt samarbete.

– Vi tror att byrån Det kan hjälpa oss att nå en heltäckande kommunikation i våra kanaler och utveckla ett tydligare varumärke genom långsiktigt och konsekvent arbete. Vi känner stort förtroende för medarbetarna på Det, att de både kan ta sig an koncern-perspektivet och vara våra enskilda bolag till hjälp i olika kommunikativa utmaningar. Det:s sätt att omsätta vår plattform till effektiva och anpassade budskap inspirerade oss och visar på en förmåga att förstå en komplex organisation och skapa tydlig och attraktiv kommunikation utifrån det. Midroc har alla pusselbitar på plats för att kunna bli ett tydligare, mer känt och attraktivt varumärke. Vi känner att Det har rätt filosofi för att hjälpa oss på resan där vi vill bli våra kunders, partners och medarbetares förstahandsval. Midroc är en koncern som har alla möjligheter att ha "det", säger Marina Vangstad avslutningsvis.