15 februari 2013

Avancerat korrosionsskydd i 60 år!

Midroc-bolaget Alucrom AB firar 60 år som bolag i år, 1953 – 2013. Bolaget är med det ett av Sveriges äldsta företag inom blästrings- och rostskyddsmålning. Samtidigt firas även 10 år i Polen, där den första anläggningen för blästring- och målning etablerades år 2003. Idag finns Alucrom etablerade på 19 orter i Sverige & Polen.

– Redan 1953 när vårt bolag grundades var vår affärsidé att erbjuda kvalificerade ytbehandlingstjänster utförda med rätt kvalitet enligt kundens specifikationer, levererade i rätt tid enligt överenskommelse och givetvis till rätt kostnad. När det gäller detta har vårt företag inte förändrats på 60 år, säger Ralph Halldin, VD.

Konsten att utföra blästring och ytbehandling är både ett gammalt hantverk och en modern vetenskap som ständigt utvecklas. Alucrom har därför gjort stora investeringar i teknik och utveckling under de senaste åren, bland annat i ny utrustning, nya anläggningar och inom IT. Verksamheten är idag kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2008, miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004 samt arbetsmiljöcertifierad enligt OHSAS 18001:2007.

Målet är att vara ledande inom branschen även i framtiden.

För ytterligare information vänligen kontakta

Bengt Stewall marknadschef, tel: 010-470 73 07
Ralph Halldin, VD, tel: 010-470 73 05