Spännande projekt i Stockholm

Serviceavdelningen i Stockholm har fått förtroendet att utföra kanalisation, kraft, belysning och brandlarm kring om- och tillbyggnad av FLIR System AB.