Sanering av tjockolja

EkoTec har utfört en sanering av ca 50 kubikmeter tjockolja som läckt ut från en oljecistern på en industri.

Uppdraget ställde höga krav på teknik och genomförande då oljan läckt ut på ett ställe där det t ex fanns många rör som gjorde det svårt att komma åt föroreningen. Tjockoljan, med en konsistens som påminde om smör, grävdes upp – delvis för hand – och lastades i en container.

I botten på containern fanns ångslingor som värmde upp oljan som därmed åter fick en flytande konsistens. Efter filtrering i kundens regi kunde oljan pumpas tillbaka i den intilliggande oljecisternen.

- Ett utmanande och intressant uppdrag som blev mycket fördelaktigt för kunden, kommenterar Peter Nordlinder på EkoTec. Totalkostnaden för entreprenaden var betydligt lägre än vad det hade kostat att skicka oljan till destruktion.