Midroc Electro i Stockholm vässar kompetensen

Midroc Electro division Öst expanderar och stärker kompetensen inom Kommunikation & Säkerhet.

För att bli ännu vassare i säkerhetsprojekt och för att kunna möta upp våra kunders behov inom brand, passage, inbrott och cctv startar vi nu upp en ny avdelning inom division Öst. Avdelningen kommer att kunna erbjuda specialistkompetens inom passage-system, brandlarmsystem, inbrottssystem och CCTV system.

Anders Carlsson, som blir ansvarig för avdelningen kommer närmast från Säkerhetspunkten.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Vestlund
Divisionschef Midroc Division Öst
010-470 78 74

Anders Carlsson
Avdelningschef Tele Stockholm
072-510 19 26