Torsplan - ny stadsdel i Stockholms innerstad

När Torsplan och Hagastaden vid nya norra stationsområdet står klart har Stockholm fått en ny spännande stadsdel. Midroc Electro bidrar med att installera kraft, belysning och tele.