Nu påbörjas Kvarteret Uarda 5 i Solna

Midroc Electro i Stockholm har fått förtroendet att utföra kanalisation, kraft, belysning samt brand- och utrymningslarm i de nyproducuerade kontorshusen som består av fyra huskroppar med 10-15 våningsplan. Ytskiktet blir av glas på en stomme av betong.