11 februari 2011

Midroc Electro renoverar tunnelbanestationer i Stockholm

Midroc Electro i Enköping har fått uppdraget att utföra el- och teleinstallationer vid Sockenplan, Stureplan och Svedmyra Station.

SLs Gröna linje 19, Hagsätragrenen, från Globen till Hagsätra ska genomgå en totalrenovering med bl.a. ombyggnad av stationsbyggnaderna. Vid vissa stationer inkluderas nya spärrkiosker och intilliggande butiker.

Uppdraget startar i mars och ska vara färdigställt i augusti. Beställare är BOL Entreprenad.

För mer information, vänligen kontakta:

Kimmo Larsson-Auna
Projektledare Midroc Electro
072-740 53 23.