Midroc Electro bidrar med el till spa i Tällberg

I partnering med Skanska sker om- och tillbyggnad av spa samt gym hos Åkerblads i Tällberg. Midroc Electro Borlänge utför el- och teleinstallationer.