Midroc Electro är vi allihopa...

Från den 1 januari 2012 byter Styr- och Reglerprojekt och Tegs Elinstallation i Umeå namn till Midroc Electro AB.