I Solna byggs för folkhälsan

Midroc Electro deltar i byggandet av kontorsbyggnad för folkhälsofrågor. Midroc Electro har fått förtroendet att leverera kanalisation, kraft, belysning, allmän tele samt brandlarm.