Detaljplanen för Saltkristallerna ställs ut

Nu ställs förlaget till detaljplanen för området ut. Detaljplanearbetet har pågått sedan 2010, och utställningen pågår 21 mars-15 april.

Projektet Saltkristallerna omfattar en gemensam kongress- och hotellbyggnad med ett fyrstjärnigt hotell som inrymmer 250 rum, en kongressal, konferenslokaler, storkök, lobby, reception, kafé och restaurang samt ett sammanhållet bostadskvarter med drygt 130 bostäder. I bottenvåningarna planeras för verksamheter.

- Vi är väldigt nöjda med bearbetningarna av tävlingsförslaget menar Anders Koch, affärschef i Midroc Property Development. Vi har gjort justeringar av höjder och fasader i hotell- och kongressanläggningen, och valt att förlägga kongressdelen mot Hamntorget. På så sätt skapas mer liv och rörelse kring Hamntorget och ner mot Stortorget. Vi har också utfört en del ändringar i bostadskvarteret.

Efter utställningen kommer planen att föreläggas stadsbyggnadsnämnden för beslut och därefter kommunfullmäktige.

Läs mer om projektet Saltkristallerna här.

Ytterligare information:

Anders Koch, affärschef i Midroc Property Development, 010-470 74 15