Nytt uppdrag i Stockholm - Signallodet, Sundbyberg