Nya bostadsrätter i Mariehäll

Vill du bo i Mattisborgen? I så fall har du chansen nu.

I Annedal, Mariehäll, byggs nämligen nya bostadsrättslägenheter intill Bällstaån, bl.a. Mattisborgen som är ett bostadshus där högsta delen är 16 våningar.

Midroc Electro har fått uppdraget att utföra elinstallationerna i etapp I
med option på etapp 2 med ytterligare 77 lägenheter.

Fakta etapp 1:

  • Rum 2 - 4
  • Storlek 58 - 98
  • Antal lägenheter 28
  • Inflyttning Våren 2011

Beställare är NCC. 

För mer information, vänligen kontakta

Kalle Engström Leiderö
Avdelningschef installation Stockholm
010-470 77 90 eller via e-post.