Midroc vinner markanvisningstävling i Helsingborg

Midroc har tillsammans med sina samarbetsparter, Schmidt hammer lassen architects, Sweco Architects och hotelloperatören Marriott, vunnit en prestigefylld markanvisningstävling i centrala Helsingborg.

En ny kongress- och hotellbyggnad med bl a 230 hotellrum och en kongressal för ca 1 200 personer kommer att uppföras tillsammans med drygt 130 bostäder, kaféer och andra verksamheter. Tävlingsförslaget benämns "Saltkristallerna".

- Området vid Hamntorget är Helsingborgs absolut bästa läge. Det är också ett av de bästa lägena för kongress- och hotellverksamhet i norra Europa, berättar Magnus Skiöld, vd i Midroc Property Development.

- Med vårt tävlingsförslag skapar vi ett landmärke som kan fungera som en symbol för Helsingborg. Samtidigt integrerar vi byggnaderna i staden. Vi utvecklar nya promenadstråk utmed kajen, gröna stadsrum och inbjudande platser för att ytterligare stärka Helsingborgs attraktionskraft, fortsätter Magnus Skiöld.

- Huset skaber en række varierede og karakterfulde byrum til gavn for alle byens borgere, menar Kristian Lars Ahlmark, ansvarig arkitekt och partner i Schmidt hammer lassen. Det er i høj grad livet mellem husene, de åbne stueetager og sammenhængen med byen, der bliver kendetegnende for det nye byggeri. Samtidigt har vi skabt dynamisk arkitektur, der giver Helsingborg et nyt vartegn på dette helt specielle sted.

Tävlingsförslaget är uppdelat i två delar som omfattar totalt ca 34 000 kvm (bruttoarea).

* Den gemensamma kongress- och hotellbyggnaden inrymmer ett fyrstjärnigt hotell med 230 rum, en kongressal, konferenslokaler, storkök, lobby, reception, kafé och restaurang. Yta: 16 900 kvm.

* Den andra delen består av ett sammanhållet bostadskvarter med 130 bostäder, från två till fyra rum och kök stora. I bottenvåningarna planeras för verksamheter. Yta: 17 100 kvm.

Tävlingsförslaget ansågs av juryn vara ett "genomarbetat förslag med realistisk, dynamisk arktiekter och väl avvägt stadsmässigt rumsligt samband".

Pressbilder hämtas här.
Mer information om projektet Saltkristallerna.

Ytterligare information:

Magnus Skiöld, vd, 010-470 74 05
Karin Skiöld, informationschef, 010-470 74 02