Gasverkstomten färdigsanerad

Den stora entreprenaden avseende sanering av marken vid det gamla gasverket i Västerås invid Mälaren är klar.

Totalt handlar det om 64 900 ton förorenat material som schaktats bort. Föroreningarna kommer från dels det gamla gasverket, dels det bensinbaserade spaltgasverket som togs i drift på 1960-talet. Saneringsarbetet påbörjades i juni förra året.

Nu tar andra entreprenörer vid och fortsätter återställningen av området. Bl a ska en väg, en cykel- och gångbana och en parkering byggas i sommar.

- Arbetet har gått mycket bra och följt tidtabellen, berättar Eric Wadstein, EkoTec. Kunden Mälarenergi är mycket nöjd och har rekommenderat oss till andra kommuner för liknande uppdrag.

Förutom det ursprungliga uppdraget har EkoTec även fått tillkommande uppdrag i form av rivning av en betongbrygga på området samt grävmuddring av vikens botten som förorenats av stenkolstjära, totalt 12 m3 tjära.