Fullserviceavtal med Polisen i Dalarna

Midroc Electro har tecknat ett unikt treårigt fullserviceavtal med Polisen i Dalarna gällande säkerhetsutrustning för larm och passerkontroll.

För första gången på mycket länge har Rikspolisstyrelsen, på uppdrag av polismyndigheten i Dalarna, handlat upp ett "Fullserviceavtal" för polisen i Dalarna. I konkurrens med traditionella säkerhetsleverantörer har Midroc fått Rikspolisstyrelsens förtroende att åta sig det omfattande säkerhetsuppdraget åt Polisen.

Avtalet omfattar Polisens samtliga anläggningar i Dalarna och gäller såväl service som nyinstallation av säkerhetsutrustning (inbrottslarm, överfallslarm, passerkontroll och övervakningskameror).

– Vi har mycket kunniga och kompetenta tekniker som med kort inställelsetid kan leverera högkvalitativa säkerhetstjänster, säger Peter Mazzola, avdelningschef för Kommunikation & Säkerhet inom Midroc.

För att bli godkända för uppdraget har Midroc uppfyllt Rikspolis-
styrelsens högt ställda säkerhetskrav. Detta innebär, förutom kraven på mycket god leveransförmåga, även att organisationen genomgått en säkerhetsklassning av all personal och upparbetat nya säkerhetsrutiner.

Åtta tekniker från Midroc kommer att arbeta med uppdraget som även innefattar fyra timmars inställelsetid klockan 07-17 och beredskap dygnet runt, 365 dagar om året.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Mazzola
Avdelningschef Midroc, Kommunikation & Säkerhet Dalarna/Värmland,
Telefon 010-470 75 00 eller via e-post.