28 april 2009

Rivning och sanering i Marstrand

EkoTec har genomfört en sanering av en kombinerad bensinstation och sjömack i Marstrand på Västkusten på uppdrag av Statoil.

I uppdraget ingick rivning av skärmtak, cisterner, rörledningar och elkablar samt delar av brygga och förrådsbyggnader. Arbetet som genomfördes under mars-april omfattade även återställning av kaj, brygga och asfaltsytor. Kvar på området finns en butiksbyggnad.