EkoTec ackrediterat av SWEDAC

EkoTec är nu ackrediterat av SWEDAC som kontrollorgan nr 7897 för öppna cisterner och rörledningar.