Arkitekturpris till Sveriges högsta bostadshus i trä!

Sveriges Arkitekter Jönköping/Kronobergs Arkitekturpris har idag tilldelats kvarteret Limnologen i Växjö. Bostadsområdet består av fyra flerbostadshus som uppförts i åtta plan. De 134 bostadsrätterna utgör Sveriges högsta nybyggda bostäder med trästomme.

- Det är väldigt roligt att få ett så prestigefyllt pris, menar Magnus Skiöld, vd i Midroc Property Development AB. Det är ett kvitto på att vi har gjort ett gott arbete. Området har ett fantastiskt läge vid sjön Trummen, och ArkitektBolaget har verkligen utnyttjat platsens naturliga förutsättningar när de gestaltat husen.

- Utvecklingen av Limnologen har varit ett pionjärarbete. Aldrig tidigare har så höga trähus byggts i Sverige. Det har ställt stora krav på samverkan mellan de olika parterna; byggherre, arkitekt, konsulter och entreprenörer. Martinsons Byggsystem har levererat bjälklag och väggar, och vi har kunnat nyttja deras tidigare erfarenheter av att bygga höga hus i trä.

 

 

 

 

Juryns motivering:

"Bebyggelsen i kvarteret Limnologen visar uppenbara förtjänster avseende såväl den planmässiga grupperingen, byggnadernas utformning och den nyttjade byggnadstekniken. De fyra byggnaderna formar rum som vackert och naturligt öppnar sig mot sjön Trummen. Byggnadernas form och lägenheternas disposition bidrar på ett lovvärt sätt till att sjökontakten tas tillvara. Projektet har inneburit en fortsatt positiv och visuellt synliggjord utveckling av träbyggnadstekniken. Sammantaget visar kvarteret Limnologen ett resultat där olika fackkunskaper bidragit till en övertygande helhet. Ett arkitektoniskt övertygande verk."


Kvarteret Limnologen har tidigare tilldelats "Utmärkt modernt träbyggande" av Nationella träbyggnadsstrategin och Träbyggnadskansliet.

Se nyhetsinslaget från prisutdelningen
Se filmen om Limnologen

Läs mer om Limnologen under Referenser
Ladda ner pressbilder under Pressbilder

Ytterligare information:

Magnus Skiöld, vd i Midroc Property Development AB
tel 010-470 74 05, 070-445 35 33