Pedagoger vid Rinnebäcksskolan utsågs till vinnare

Midroc och Kävlinge kommun utlyste i början av året en pedagogtävling med anledning av utvecklingen av Kävlinge Östra Centrum.

Tävlingsuppgiften bestod i att ta fram ett koncept för att entusiasmera och engagera eleverna att visualisera begreppet "Vår stad" genom valfritt uttryckssätt. Resultatet kommer att ingå som underlag i förberedelserna för den planerade elevtävlingen till hösten.

Vinnare:
Jill Nord, Inger Persson, Katarina Forslund, Ann Britt Andersson, Henrik Pihlström, Anja Kärhä, Lars Olof Hansson, Kajsa Nervall, Carina Törnqvist, Linda Andersson och Ingela Henriksson

Juryns motivering:

"För genomtänkta och kreativa pedagogiska insikter, som med stort engagemang och bred delaktighet förenar dåtid, nutid och framtid. Härigenom fångas elevernas intresse och skaparlust, så att Kävlinge motiverar sin plats i världen".


Ytterligare information:

Karin Skiöld, informationschef
040-35 15 02, 070-445 36 29