30 september 2008

Oljesanering på Karolinska

Ekotec har fått ett nytt uppdrag i Stockholm avseende sanering efter ett oljeutsläpp i Solna.

Vid Karolinska vägen i Solna skall man bygga ett nytt parkeringsdäck till sjukhuset under vintern 2008/2009. I marken har där legat två större betongkassuner i betong för lagring av eldningsolja.

Ekotec har fått i uppdrag av Locum AB att riva dessa betongkassuner samt sanera marken från ett oljeutsläpp.

De oljeförorenade jordmassorna transporteras till Ekotecs behandlingsanläggning i Södertälje.

Saneringen genomförs under augusti-oktober 2008.