Sanering av transformatorstation på gång

Arbetet med att sanera marken och riva alla betongfundament och oljefångstgropar på Vattenfalls transformatorstation Konti-Skan 1 har nu kommit en bit på väg.