Sanering av oljedepån i Sala

Nu har cirka 16 000 ton förorenad jord schaktats bort.