Sanering av bensinstationer i Västerås

Nu har cirka 16 000 ton förorenad jord schaktats bort.