05 mars 2007

Sanering av bensinstationer i Västerås

Nu har cirka 16 000 ton förorenad jord schaktats bort.

I uppdraget ingår rivning av cisterner och fundament, sanering av mark och grundvatten samt återställning. Kund är Preem Petroleum AB.