Macken i Svärdsjö sanerad

Ekotec har på uppdrag av Shell sanerat drivmedelsanläggningen i Svärdsjö.