En cistern faller...

Arbetena med saneringen av Preems oljedepå i Östersund är nu inne i marksaneringsfasen.