Bolag i koncernen

I Midroc-koncernen ingår bolag som bedriver verksamhet i en rad olika branscher. De samlas dels under det gemensamma varumärket Midroc samt andra varumärken, eller ingår som portföljbolag i koncernens investeringsportfölj. I och med detta står Midroc-koncernen för både en unik bredd och en djup specialisering, utifrån vilket vi tillsammans och med Sverige som utgångspunkt utvecklar samhälle och industri på en internationell arena.

Här kan du se en översiktlig presentation av de bolag och varumärken som ingår i koncernen samt hur vi är organiserade.

Contracting

Inom tjänster och entreprenad utvecklar vi kundanpassade och framtidssäkrade lösningar inom entreprenad, underhåll, reparation och konsulttjänster.

Properties

Inom affärsområdet Properties skapar och förvaltar vi platser och byggnader, allt från bostäder till kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och hela stadsmiljöer. Verksamheten drivs genom bolaget Midroc Properties.

Invest

Inom affärsområdet Invest investerar vi i banbrytande teknologier som har stor kommersiell potential och hög global relevans. Portföljen är inriktad på svenska bolag som är verksamma inom framförallt cleantech och life science.