Ledning och organisation

Koncernledningen

Koncernen leds av (fr. vänster) Liselotte J Bate, kultur, David Sundin, juridik, Roger Wikström, VD, Pernilla Börjesson, vice VD och Olle Kylinger, ekonomi.