Investeringar i banbrytande teknologier som har stor kommersiell potential och hög global relevans