Underhållstopp på Preems raffinaderi

Midroc har som största entreprenör, med över 400 engagerade medarbetare, genomfört ett av de största revisionsstoppen någonsin på Preems raffinaderi i Lysekil. Midroc’s åtaganden omfattar alltifrån rör- och mek, el och instrument samt rengöring, målning och blästring. Stoppet avslutades i tid och totalt rapporterades noll olyckor.

Tillsammans med andra leverantörer har flera av Midroc-bolagen genomfört ett av landets största industristopp. Ett underhållsstopp bygger på noggrann planering och effektivisering under hård tidspress, allt händer samtidigt. Det ställs extremt höga säkerhetskrav och det finns inget utrymme för oväntade händelser.

-I komplexa projekt som detta måste vi alltid förutse och planera för att det oväntade sker. Vi måste se problem och hinder innan de uppstår, planera hur vi löser dem för att kunna leverera vår lösning snabb. Driftstoppet i Lysekil är ett av de mest lyckade genomförda stoppen om man ser till både kvalité, säkerhet och samarbete. Under detta projekt utökades personalstyrkan något, sett till tidigare. Både Preems stopporganisation och leverantörer bemannade projektet med fler personer, vilket har visat goda resultat, berättar Conny Andersson, projektledare på Midroc Mechanical.

Allt hänger ihop - Vi finns med under hela projektet, före, under och efter.

På grund av statliga krav måste anläggningar vart sjätte år släckas ner för revisionsstopp och produktionen måste då stoppas helt, däremellan stoppar man delar av anläggningen med tätare intervaller. Underhållsstoppen kräver noggrann planering,  del för del av anläggningen ska släckas ned. Bland annat ska maskiner, ugnar och kärl  kvalitetssäkras, ibland bytas ut och underhållas för att behålla hög  effektivitet och säkerhet. För Preem har detta stopp planerats i flera år, för Midroc började planeringen ungefär 6 månader innan nedsläckning. Midroc har haft flertal bolag som arbetat med stoppet parallellt. De bolag som varit aktiva under detta stopp är Midroc Electro,Midroc Alucrom, Midroc Mechanical, Midroc Automation och Midroc Project Management som tillsammans har bidragit med sina tjänster inom underhåll.

Tillsammans gör vi positiv skillnad.

För oss på Midroc går säkerheten först. Ett revisionsstopp innebär långa dagar och arbete under tidspress och vi har levererat ca 300 observationer i kundens system för tillbud, incidenter, olyckor samt tusentals dagliga riskbedömningar.

- Det är ett stort engagemang för oss på Midroc som kräver god planering, erfarenhet och expertis inom många områden.  I det här projektet kunde vi äntligen få upp visa hela vår kompetens och leverera en helhetslösning till kunden Vårt långvariga och goda samarbete med kunden Preem är en nyckel till framgång i projektet, säger Ida Hegge, HSEQ Manager på Midroc Contracting.

 

Affärsområdeschef Underhåll

Glenn Karlsson

Läs mer

Rörkonstruktioner till Kungälvs nya vattenverk

Precis intill Göta Älv har NCC som totalentreprenör fått i uppdrag att bygga ett nytt vattenreningsverk som ska förse Kungälvs kommun med färskt dricksvatten. I mars 2017 påbörjades Midroc Rodoverkens arbete att installera processutrustning och rör till reningsverket.

Läs nästa referensprojekt

Affärsområdeschef Underhåll

Glenn Karlsson

Läs mer

Rörkonstruktioner till Kungälvs nya vattenverk

Precis intill Göta Älv har NCC som totalentreprenör fått i uppdrag att bygga ett nytt vattenreningsverk som ska förse Kungälvs kommun med färskt dricksvatten. I mars 2017 påbörjades Midroc Rodoverkens arbete att installera processutrustning och rör till reningsverket.

Läs nästa referensprojekt