Kontakta oss

Med över 70 etableringar runt om i landet finns vi alltid nära dig. Vad kan vi göra för dig?

Telegrafgatan 6 A, Solna

Bolag
Kontaktperson(er)
Midroc Automation AB

Automationslösningar, produktionsstyrning, kraftförsörjning

Automationslösningar, produktionsstyrning, kraftförsörjning

+46 10 470 75 00

info.aut@midroc.se

Midroc Electro AB

Ett av Skandinaviens största elteknikföretag

Midroc Mechanical AB

Midroc New Technology AB

Carolina Hemmingsson

HR Manager Midroc Automation

Midroc Automation AB

Jonas Bergmark

VD

Midroc Automation AB

Magnus Smedman

Avdelningschef

Midroc Automation AB

Paulina Palén Olofsson

Kommunikation

Midroc Automation AB

Åsa Hansson

Avdelningschef

Midroc Automation AB

Anders Taflin

Affärs- och Marknadsutvecklare

Midroc Contracting AB

Affärs- och Marknadsutvecklare

Midroc Contracting AB

Telegrafgatan 6 A, 169 72 Solna

+46104707214

+46703671102

anders.taflin@midroc.se

Björn Wigström

VD

Midroc Contracting AB

Kim Soini

Ekonomichef, CFO

Midroc Electro AB

Malle Ankarcrona

Kommunikationsansvarig

Midroc Electro AB

Mikael Tegge

Inköpschef

Midroc Electro AB

Mikael Vestlund

VD

Midroc Electro AB

Anna Ullenvik

Presskontakt

Midroc Europe AB

Emma Bork

Presskontakt

Midroc Europe AB

Camilla Hjalmarsson

Ekonomichef

Midroc Project Management AB

Daniel Ihlis

Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Midroc Project Management AB

Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Midroc Project Management AB

Telegrafgatan 6 A, 169 72 Solna

+46104707108

+46761098700

daniel.ihlis@midroc.se

Henric Mellbin

Affärsområdeschef Industri

Midroc Project Management AB

Affärsområdeschef Industri

Midroc Project Management AB

Telegrafgatan 6 A, 169 72 Solna

+46727316263

henric.mellbin@midroc.se

Idris Akman

Enhetschef Bygg

Midroc Project Management AB

Enhetschef Bygg

Midroc Project Management AB

Telegrafgatan 6 A, 169 72 Solna

+46730634468

idris.akman@midroc.se

Joel Jorup

Enhetschef Projektledning Energi & Industri

Midroc Project Management AB

Enhetschef Projektledning Energi & Industri

Midroc Project Management AB

Telegrafgatan 6 A, 169 72 Solna

+46104707562

+46706190019

joel.jorup@midroc.se

Linus Hessel

Midroc Project Management AB

Mattias Forsberg

Enhetschef Asset Management

Midroc Project Management AB

Enhetschef Asset Management

Midroc Project Management AB

Telegrafgatan 6 A, 169 72 Solna

+46104707215

+46727320424

mattias.forsberg@midroc.se

Robert de Montigny

Enhetschef Projektledning Mark & Infra

Midroc Project Management AB

Enhetschef Projektledning Mark & Infra

Midroc Project Management AB

Telegrafgatan 6 A, 169 72 Solna

+46104715847

+46702470823

robert.demontigny@midroc.se

Sofia Norrlinder

Midroc Project Management AB

Stefan Kronman

VD

Midroc Project Management AB

Jakob Ljunggren

Affärschef Stockholm

Midroc Properties AB

David Sundin

Head of Legal

Midroc Support AB

Lina Mellenius

Head of Communications

Midroc Support AB

Head of Communications

Midroc Support AB

Telegrafgatan 6 A, 169 72 Solna

lina.mellenius@midroc.se

LiseLotte Bate J

Culture Manager

Midroc Support AB

Mia Wahlstein

CIO

Midroc Support AB

Michael Sundvik

Operations Manager

Midroc Support AB

Niclas Lövfelt

Midroc Support AB