Roger Thorén

Roger Thorén är projektingenjör för stora projekt på Midroc Electro i Varberg. Han började sin yrkesbana som serviceelektriker, för att sedan bli produktionsledare, montör och nu projektingenjör för stora projekt. På Midroc har han jobbat i 14 år och det bästa med jobbet är att det innebär frihet, eget ansvar och mycket socialt utbyte.

Hur kommer det sig att du jobbar på Midroc?

Först jobbade jag som serviceelektriker i tio år, för att sedan gå över till att jobba med automationsskåp i en verkstad. Efter det har jag jobbat som produktionsledare i fyra år. Jag bytte till Midroc och började jobba som montör och nu har jag jobbat här i 14 år. På Midroc har jag haft möjlighet att påverka min riktning, och jag har jobbat som montageledare för industrin de senaste tio åren här. Sedan årsskiftet 2017 – 2018 är jag projektingenjör för stora projekt.

Vad innebär det att vara projektingenjör för stora projekt?

Som projektingenjör är mitt jobb väldigt varierat, jag har olika roller i projekten och i projektens olika skeenden. Vi jobbar med stora projekt som ofta har en samhällsfunktion, som till exempel biltunnlar och stora sjukhusbyggen. Jag jobbar bland annat med avtal, prognoser, inköp och planering tillsammans med projektledaren.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Mitt jobb innebär en väldig frihet och möjlighet att påverka min arbetssituation, men också att jag har mycket inflytande i de projekt vi genomför. Jag får hugga i där det behövs och jag har varierade arbetsuppgifter, det tycker jag är det bästa.

Vad får dig att trivas på jobbet?

Mycket handlar om att ha möjlighet att påverka min arbetssituation, det får mig motiverad och gör att jag trivs. Men det viktigaste för mig är mina kollegor, det är nog därför jag har jobbat så länge på Midroc. Vi har nära till varandra som kollegor och nära till våra chefer, vi får stöttning, har god dialog och en bra sammanhållning. För mig är det väldigt viktigt att jobba med rätt personer som har rätt inställning.