Robin Wester

Robin Wester arbetar som en projektledare på Midroc Mechanical, han började på Midroc 2009, då i rollen som projektsupport. Detta öppnade dörrar för Robin, och skapade möjligheter att testa på olika delar av verksamheten.  

- Jag fick en överblick över hur allt fungerar verksamheten, och kunde snabbt bilda mig en förståelse för alla steg och processer i kedjan. Vilket jag idag är oerhört tacksam för”. 

Robin har arbetat med allt ifrån administrativt arbete till arbetsledning. Under tiden har han dragits mer och mer mot en roll som ledare av projekt, och har drivits av att kunna bidra till att skapa verktyg och underlätta för de som arbetar i projekten.  

- Midroc har alltid visat mig ett intresse, skapat möjligheter och trott på mig. Jag har fått fria tyglar och det uppskattar jag. På grund av det har jag kunnat utvecklats och kunnat växa i mina projekt och i min arbetsroll.” 

Vad innebär det att vara projektledare på Midroc?  

Idag är Robin väldigt engagerad för att skapa ett nätverk, han ser vikten av goda relationer och att kunna sälja för att få ta del av intressanta uppdrag och projekt. Han pratar om vikten av att omge sig med bra kollegor och skapa högpresterande arbetsteam. Som ledare arbetar Robin med att skapa trygghet för sina kollegor, genom ansvarstagande, som i sin tur utvecklar dem i sina roller 

- Man måste släppa på tyglarna för spelarna på plan och bygga upp tillit. Skapa frihet under ansvar helt enkelt.

Ett av senaste projekten som idag är avslutat var installationen av en biogasanläggning i Skogn i Norge, som idag är Europas största anläggning för omvandling av substrat från bla laxindustrin till flytande biogas. I projektet var vi på peak 50–60 personer som arbetade parallellt med varandra. Vår styrka med kompetent personal med erfarenhet av biogasinstallationer bidrog till att vi kunde ta oss an uppdraget och leverera en fin anläggning. Installationen har gett ringar på vattnet, och vi diskuterar i dagsläget nya installationer inom biogassektorn på den nordiska marknaden.  

Vad tycker du är det bästa med ditt jobb?  

- Det som håller mig driven och engagerad är att jag får möjligheten att följa ett projekt från första säljkontakt till ett färdigt resultat. Jag kan sätta mina egna spelregler, ta eget ansvar och arbeta med personalen för att kunna assistera dem i projekten och i deras arbetsroll. Det handlar om att ha en rak och ärlig kommunikation, ha förståelse för vilka utmaningar som dyker upp, för att gemensamt lösa dem, och hela tiden jobba med trygghet som utvecklar, svarar Robin.