Rickard Fransén

Det pratas mycket Virtual Commissioning nu. Eller Virtuell idrifttagning om man försvenskar det. Det handlar om att testköra utrustning i en virtuell miljö, där det av olika anledningar är fördelaktigt att göra så framför verkligheten. Vi reder ut begreppet med experten Rickard Fransén

Vilken är din roll? – Jag är den från styrsystemsprogrammerarsidan hos Midroc Automation som verkar för att fördjupa oss i virtuell idrifttagning mot diskret automation. Volvo personvagnar är en av våra större kunder i Västra Götaland som verkar inom det området. Jag tar med mig min styrsystemskompetens in i samarbetet med LKN Industriautomation, som är en del av Midroc sedan hösten 2018. De möter upp med simulering av mekanisk hårdvara så som robotar och fixturer.

Rickard Fransén
Ni gör en rejäl satsning ihop. Berätta!

– LKN Industriautomation har i sitt arbete mot bland andra Volvo personvagnar länge använt verktyget Siemens Process Simulate för att simulera mekaniken i framförallt robotceller. Samtidigt har Midroc Automation länge använt verktyget Siemens TIA Portal för programmering av styrsystem mot samma kund. På senare tid har Siemens satsat på att ta ett av sina simuleringsverktyg, SIMIT som tidigare varit riktat mot processteknik, in i diskret automation. Här ser vi tillsammans en möjlighet och ett behov av att börja knyta ihop dessa verktyg och lyfta kvalitén på våra leveranser.

Vad är fördelarna?

– Som programmerare och idrifttagare har jag sett dyra timmar gå åt att lösa problem på plats. Det är många yrkesdiscipliner som ska komma fram samtidigt vilket sätter extra press på att allt ska fungera från start. Virtuell idrifttagning kan hjälpa oss att finna och lösa potentiella problem innan vi står på plats i verkligheten.

Vad innebär det för kunden i planeringsskedet?

– Vi kommer märka att vi kommer närmare kundens vision redan från början. Tidigare har kunden försökt ge oss en bild av vilken verklighet vi ska hantera i form av funktionsbeskrivningar, animeringar och dylikt. Detta är en kommunikation mellan kunden och oss själva där missförstånd kan ske. Med virtuell idrifttagning kan kunden bygga en modell vilken vi kan validera vår funktion emot.

Och i ett skarpt läge?

– En fysisk idrifttagning är en hektisk fas i ett projekt, inte minst för kunden. Mycket ska planeras och genomföras. Det ligger mycket ansvar både på oss och på kunden för att ett projekt ska få en lyckad utgång. Jag tror att en virtuell idrifttagning kan underlätta den fysiska idrifttagningen och göra den lättare att planera och genomföra. Man reducerar mängden arbete som behöver utföras på plats.

Sparar det tid på plats?

– Vi kämpar alltid med åtkomst till anläggningar i fabrikerna. Om vi gör ett jobb i green field känner vi inte av detta men i brown field blir det problem. Volvo är just nu ett extremfall där deras fabrik producerar 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan med undantag för ett 6 timmars underhållsfönster varannan helg samt 4 veckors semester och några dagars stopp runt julhelgen. Här blir virtuell idrifttagning otroligt värdefull både för oss och för kunden.

Finns det branscher som det passar särskilt bra i?

– Branscher med förutsägbar hårdvara är enklast att börja i. En robot är förutsägbar då man hela tiden vet hur dess kropp rör sig utifrån positionen på dess leder. Media som gaser och vätskor kan vara svårare att simulera. Med virtuell idrifttagning vill vi närmare verkligheten. Och ju enklare verkligheten är att modellera upp, desto enklare är det att utföra idrifttagningen virtuellt. Det är därför vi ser sådana möjligheter i till exempel bilindustrin.