Magnus Emanuelsson

Från LKAB i Kiruna till världens största guldgruva i Indonesien.

Bakgrund

Utbildad till gymnasieingenjör - 4-årig elkraft. Har varit med sedan starten då han tidigare arbetade på företaget Binär Automation som köptes upp av Electrogruppen, som är en del av Midroc.

Vad jobbar du med idag?

Idag jobbar jag som projektledare för det vi kallar Stora projekt. Jag har jobbat mot gruvindustrin de senaste 10 åren, LKAB i Kiruna till exempel. Sedan 2012 jobbar jag med ett stort projekt i Indonesien åt Freeport. Ungefär 4-5 gånger om året åker jag till Indonesien och är där några veckor i stöten, annars är min bas i Trollhättan. När jag är hemma i Sverige jobbar jag tillsammans med projektgruppen.

Hur ser en arbetsdag ut?

De kan se lite olika ut. När jag är i Sverige jobbar jag mycket med planering, styrning och uppföljning av våra verksamheter som vi har här. Jag har också mycket kontakt med våra kunder och andra intressenter i projektet. I Indonesien är det mest avstämningsmöten och uppföljning för att se hur projektet flyter på, samt styrning och planering för hur verksamheten ska fortlöpa.

Vad inspirerar dig?

Jag trivs med utmaningar, och de stora projekten har verkligen varit jättestora utmaningar. Det är mycket som ska hanteras samtidigt och vi ska göra det effektivt och med hög kvalitet, jag inspireras av resultatet av det arbetet. Jag inspireras av att göra något som vi kan vara stolta över i arbetsgruppen.

Hur skulle du beskriva kulturen på Midroc?

Eftersom det är en platt organisation känner man att det är närhet i alla led, det gör så att alla känner sig delaktiga och uppmärksammade. Vi har drivna, engagerade kollegor och bra arbetsklimat vilket gör det lätt att gå in med full energi. Så jag tycker att Midroc-kulturen präglas av öppenhet och god gemenskap.

Har du något drömprojekt, hur skulle det se ut?

Jag kan inte komma på något annat än det jag jobbar i nu faktiskt. Freeport-projektet har varit en jätteutmaning men också en väldigt häftig resa, dels med storleken på det men också var det är beläget. Vi har fått chansen att jobba med så många olika människor och kulturer vilket har varit väldigt inspirerande.