”Jag sätter själv planen för min utveckling på Midroc”

På samhällsutvecklaren Midroc har medarbetarna stor möjlighet att påverka sin vardag.

Elsa Enigk började på Midroc i februari 2016 och Hanna Grunewald har varit här sedan februari 2017. När de ska lyfta fram de viktigaste fördelarna med sin arbetsgivare väljer de variationen i uppdragen, möjligheterna till vidareutveckling och stöttningen de får på jobbet.

Elsa är just nu delprojektledare och byggledare på ett underhållsprojekt för huvudbyggnaden på KTH. Samtidigt är hon projektledare för ett internt projekt där det egna huvudkontoret på Midroc byggs om.

– Det som lockade mig var möjligheten till vidareutveckling, vi har exempelvis en femårig utvecklingsplan för alla medarbetare och har vår interna affärsskola, Midroc Business School, som skräddarsyr interna utbildningar, säger Elsa.

Midroc är en koncern med cirka 4000 anställda i Sverige. Elsa och Hanna tillhör konsultbolaget Midroc Project Management som består av cirka 100 medarbetare.

– Det känns familjärt på Midroc, man känner alla på kontoret. Vi har lyckats behålla känslan av ett litet bolag men med fördelarna att tillhöra ett stort företag, säger Hanna.

– Det roligaste med att jobba på Midroc är att vi är ett härligt gäng och att det händer mycket – det är ett företag på frammarsch, säger Elsa.

Hanna lyfter fram möjligheten att påverka sin egen vardag och sin individuella utveckling som särskilda styrkor med sin arbetsgivare. Hon har precis avslutat ett projekt där hon varit bygg- och projektledare, och kommer nu att gå in i rollen som byggprojektledare för Stockholm Exergis ledningstunnlar.

– Jag sätter själv planen för min utveckling på Midroc, och får stöttning av min chef. Om jag vill jobba med stora projekt så sätter vi delmål för hur jag ska ta mig dit, det kan till exempel innebära att leda delar i större projekt till en början. Dessutom inkluderar vår ledning alla medarbetare i affärsplanearbetet, och vi får tycka till om vilka typer av uppdrag vi skulle vilja ha, säger Hanna.

– Alla medarbetare har fått beskriva sina drömprojekt, det kan vara alltifrån stora energiprojekt till en speciell byggnad man alltid drömt om att få jobba med. Drömprojekten har sen haft en inverkan på våra affärsplaner och vilka projekt som vi strävat efter att nå. Några av drömprojekten har vi faktiskt redan fått, avslutar Elsa.

 

Elsa Enigk
Titel: Projektingenjör, byggledare och delprojektledare beroende på projekt.
Utbildning: Civilingenjör i samhällsbyggnad, KTH, examen 2015
Favoritbyggnad: ”Just nu jobbar jag på KTH:s huvudbyggnad som uppfördes 1914-1917, och den är jag lite extra kär i just nu.”


Hanna Grunewald
Titel: Projekt- och byggledare.
Utbildning: Högskoleingenjör i maskinteknik, KTH, examen 2014.
Favoritbyggnad: ”Sofia kyrka i Stockholm, den har något mäktigt över sig. Den ligger på en höjd, syns över stora delar av staden och är vackert upplyst på nätterna.”