Elsa Enigk

Tillbaka på KTH

Elsa Enigk är civilingenjör inom samhällsbyggnad och utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. När hon första gången klev innanför dörrarna var det som nybliven student, och nu är hon tillbaka för att renovera de kulturmärkta byggnaderna.

Första gången Elsa kom till KTH minns hon mycket väl. Som nyinflyttad i Stockholm från Örnsköldsvik och som nybliven student hänfördes hon av de ståtliga byggnaderna, de murade fasaderna och valvbågarna. - Det är roligt att tänka på att första gången jag var här så visste jag inte vart jag skulle gå och jag kände mig vilsen, sen blev det min vardag och jag kom att känna mig väldigt trygg. Nu känner jag lokalerna utan och innan. Jag har en personlig anknytning till de här byggnaderna och nu är jag med och restaurerar dem, det känns väldigt speciellt, säger Elsa.

Midroc Project Management har de senaste åren varit involverade i flera delprojekt i samarbete med Akademiska Hus. Ett av dem är underhållsprojektet där man ser över hela byggnaden. Fasaderna rustas upp samtidigt som taket ska läggas om, fönstren ska bytas och avvattningen ska uppdateras. Eftersom byggnaderna är kulturminnesmärkta är det särskilt viktigt att se till att bevara originalkänslan men samtidigt modernisera, så att högskolan möter de behov som finns idag.

Elsa leder underhållsprojektet som bygg- och projektledare för MPM.

- Det är mycket att ta i beaktning vad det gäller materialval och färgval, vi målar till exempel med liknande färger som användes 1917 när huset byggdes. Det är en historisk miljö och samtidigt lokaler som studenter och lärare måste kunna arbeta i på ett modernt sätt. Byggnaderna är väldigt vackra, med handblåsta glas i fönstren och i en del hörsalar finns gamla takmålningar. Vi vill verkligen bevara det ädla arbetet. Nu när vi ska renovera fönstren så byter vi till exempel inte de yttre glasen utan de inre, det utvändiga intrycket består men byggnaden håller i hundra år till, berättar Elsa.

De anrika byggnaderna bär på mycket historia, de är uppförda under olika perioder och alla delar berättar egna historier. I huvudbyggnaden fanns det från början stora maskinhallar och stora traverser i taket. De finns inte kvar idag, men spår syns på utsidan där kugghjul och stora kedjor påminner om KTH’s historia.

Det övergripande samarbetsprojektet mellan Midroc Project Management och Akademiska Hus väntas pågå till 2024. Verksamheten i lokalerna fortgår under hela perioden och studenter, lärare och forskare samsas med byggledare och entreprenörer på området. Dessutom innebär renoveringen av äldre byggnader utmaningar på flera sätt.

- Byggnaderna är inte anpassade efter moderna standarder, samtidigt som vi måste få dem funktionella utan att förändra dem alltför mycket. Det är ju det klurigaste, men också det roligaste i det här projektet. Vi måste tänka steget längre hela tiden, för att våra lösningar verkligen ska fungera, säger Elsa.

Elsa var klar med sina studier på KTH 2015 och började kort därefter på Midroc, av en slump. Hon blev tipsad av en klasskompis att höra av sig till Midroc, då de var i behov av mer juniora projektledare för att komplettera gruppen som då framförallt bestod av mer seniora projektledare.

- Det kändes bra direkt, det som intresserade mig var att det finns mycket utvecklingsmöjligheter internt och en plan för min utveckling. Jag fick också jobba tillsammans med en senior projektledare och tidigt arbeta i spännande projekt, det var ju perfekt för mig som var ny i mitt yrke. Jag fick chans att utveckla mig på en gång, säger Elsa.