Annmarie Granlund

Annmarie Granlund har jobbat i över 30 år i byggbranschen. Först som arbetsplatskontorist, numera som produktionschef med det övergripande ansvaret för att få allt att fungera så smidigt som möjligt. Rätt folk omkring sig, tydlig kommunikation, en riktigt bra projektering och en genomarbetad tidplan är hennes framgångsnycklar som produktionschef.

- Det är så fantastiskt roligt här!

Annmarie Granlund har jobbat i över 30 år i byggbranschen. Först som arbetsplatskontorist, numera som produktionschef med det övergripande ansvaret för att få allt att fungera så smidigt som möjligt. Rätt folk omkring sig, tydlig kommunikation, en riktigt bra projektering och en genomarbetad tidplan är hennes framgångsnycklar som produktionschef.

– Det är så fantastiskt roligt här!
Annmarie Granlund tvekar inte när hon får frågan om vad som är bäst med att jobba ute på byggen. Hon har gått den långa vägen. Började i byggbranschen på 1980-talet och har haft ett flertal olika roller på olika bolag.

– Min grundläggande utbildning är ekonomi och jag började som arbetsplatskontorist. Då var det mycket ekonomi, mycket prognoser, men sedan har jag fått förmånen att vidareutbilda mig till nya tjänster, säger Annmarie, eller Ami som hon kallas av alla.

Ami är produktionschef, anställd vid Midroc Construction i Stockholm. När vi träffas i slutet av maj är Ami och teamet i slutfasen av uppförandet av brf Kvarnstugan i centrala Jakobsberg. Till hösten är det inflyttning i de 85 HSB-lägenheterna.

– Som produktionschef är det min uppgift att ha helikopterperspektivet och se varje del av produktionen. Det är ekonomi, juridik, logistik och koll på KMA. Händer det något är det jag som är ansvarig. Men det viktigaste för att få alla bitar på plats är att omge sig med rätt folk, säger Ami.

Hon gillar egentligen inte ordet kompetenspussel men säger att det bäst beskriver vad det handlar om när hon ska hitta folk under projekteringen. ”Vad kommer det här bygget att kräva?”, ”Vad är Johan bra på?”, ”Vad är Petter bra på?”, ”Vilka är mina styrkor och svagheter?” – det är den typen av frågor som hon ställer sig under projekteringen för att ta reda på vad hon måste förstärka med.

– Saknar vi en viss kompetens inhouse så får jag ta in en konsult, för det gäller att få ihop precis rätt team för det aktuella projektet. Varje gång blir det en ny konstellation av platsledningar och det är väldigt kul, säger Ami.

När projekteringen är klar är det Ami som ansvarar för att leda och styra bygget i rätt riktning. Kort sagt, hon måste se till att allt följer planen eller hitta lösningar om något går åt skogen.

– Först och främst, det här är teamwork. Det hänger inte bara på en person. Vi har olika funktioner och min funktion är att vara proaktiv och se att ett problem är på väg att uppstå, till exempel att någon underentreprenör börjar tappa i tidplanen. Det kommer att bli gropar, du kan inte planera för allt, men om du ser problemen i tid blir de inte lika stora, säger Ami.

Fundamentet som allt vilar på är en bra projektering och en grundlig tidplan. Det är tidplanen Ami använder för att kontinuerligt se om byggets olika delar kuggar i varandra. Ibland behöver hon stämma i bäcken och meddela en underentreprenör att det är dags att rappa på, ibland får hon mota bort en annan för att han börjat starta för tidigt. 

– Du kan se ganska snabbt i en tidplan vilka resurser som krävs under en aktuell period. Ser vi då att det peakar då gäller det att prioritera om ifall någon blir sjuk eller behöver vabba just då. Man måste hela tiden ha ett flow i produktionen och då är tidplanen A och O, säger Ami.

Konflikter med underentreprenörer som ligger efter är sällsynta enligt Ami. Hon för en rak och öppen dialog. Hänvisar till inköpet och ofta är underentreprenörerna väl medvetna att det är de som brustit.

– Att bara stå och skrika och gapa funkar inte. Det kan bli hett, men inte på det sättet. Istället resonerar vi och försöker hitta en lösning. Krävs det så kör vi ett par extra kvällar för att komma ikapp, säger Ami.

Hon framhåller att just dialog är centralt för att bygga den lagkänsla som krävs för att projektet ska flyta på så bra som möjligt. Det är viktigt att lyssna på alla inblandade. Låta dem komma med sina inspel och tankar. Istället för att hänvisa till gamla rutiner kan det vara väl värt att lyssna på nya förslag och att faktiskt våga testa dem.

– Folk vill inte vara en pjäs som bara styrs. De vill vara delaktiga, så det gäller att lyssna in. Jag jobbar med otroligt skickliga hantverkare och jag hyser stor respekt för dem. Det tror jag att de känner och just därför går det också att säga till dem ”gör om, gör rätt”. Vi har stor respekt för varandra, säger Ami.

Men trots kompetent projektledning och erfarna underentreprenörer händer det att projekt stöter på patrull. På Midroc Constructions huvudkontor i Solna finns erfaren och kompetent personal att vända sig till för att komma vidare. Ami har sammanlagt över 30 års erfarenhet och säger att Midroc Construction är ett föredöme i branschen.

– Vi har en horisontell ledningspil som illustrerar att du alltid har någon som står bakom dig och kan hjälpa dig. Och det är inte tomt prat utan det är så. Jag har varit med om vissa kriser produktionsmässigt och då har det varit väldigt tydligt att strategierna fungerar på riktigt. Midroc är verkligen ett företag med öppna dörrar och dialog. Det innebär även att de lyssnar på dig och ger dig utrymme att utvecklas. Kulturen här är helt annorlunda jämfört med andra företag, säger Ami.

På 1980-talet, när Ami inledde sin karriär i byggbranschen, brukade hantverkarna busvissla från balkongerna och ropa efter henne när hon gick förbi. I byggbodarna hängde nakna damer på väggarna och ölflaskor stod framme på bordet. Så är det inte dag. Klimatet är ett helt annat.
Men branschen är fortfarande starkt mansdominerad och det händer att folk som kommer in i byggboden automatiskt tror att Ami är arbetsplatskontorist.

– Jag kan stå och hänga över ritningarna när det kommer in en underentreprenör som går en runda härinne och sedan frågar ”Är det ingen här? Var är killarna någonstans?”. ”De är där ute”, brukar jag säga och så går de ut men kommer strax tillbaka med blossande kinder för att killarnas sagt att det är Ami de ska prata med.

– Men jag tycker att det är extremt tråkigt att inte fler tjejer sitter på de här posterna för vi är som klippta och skurna för det här. De flesta tjejer kan det här med logistik och att vara proaktiva. Jag har jobbat med tjejer några gånger men som mest ett halvår. Tyvärr stannar de inte tillräckligt länge för att förstå hur jäkla kul det är. Det är skitigt, det är kallt, det är tidiga mornar men om du bara kommer över det så är det fantastiskt kul. Vi brukar skoja och säga att det är hästtjejer som klarar det här jobbet.